Bli medlem →

Kontingent og lisensinformasjon

Kontingent
Alle medlemmer hos oss må betale kontingent. Faktura for kontingent sendes ut om vinteren, typisk i januar/februar. Kontingenten skal dekke løpende utgifter som påmelding til serie, dommere, trener, baller, is, tape o.l.
Gjeldende satser for kontingent er:

Kontingent for barn 7-10år 1350kr
Kontingent for barn 11-12år 1450kr
Kontingent for ungdom 13-14år 1650kr
Kontingent for ungdom 15-16år 1750kr
Kontingent for senior/junior/veteran 1850kr
Kontingent for støttemedlem 500kr


For å kunne delta på kamper i turneringer og i seriespill må spiller være medlem av klubben og kontingenten betalt.