Bli medlem →

Ungdomsfotball


Aldersgruppe

Trenere, lagledere

G13

Christer Dahl og Dag Olav Løyland

G14

Bernt Eide og Trond Sogness

G15

Thomas Faye og Odin Thorbjørnsen

G16-G17

Nils Egil Sandvik og Jørgen Hammer

J12-13

Per Helge Nord og Tommy Støylen

J14-15

Vidar Hansen

J16-19John Barry Wøllo